Spring News

พบ นศ.พยาบาล 7 ราย มีอาการข้างเคียงรุนแรงจากการฉีด วัคซีนซิโนแวค

09 พ.ค. 2564 เวลา 8:19 น.

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ออกแถลงการณ์ พบนักศึกษาพยาบาล 7 ราย เกิดอาการข้างเคียงรุนแรง และอีก 2 ราย มีอาการเล็กน้อย จากการรับ "วัคซีนซิโนแวค" จากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

วันนี้ 9 พ.ค.64 เพจเฟซบุ๊ก องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ออกแถลงการณ์ คณะกรรมการนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อาการข้างเคียงไม่พึงประสงค์จากการได้รับ วัคซีนซิโนแวค COVID-19 SINOVAC

จากการที่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้รับวัคชีน COVID-19 SINOVAC จากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 และ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 รวม 88 ราย แล้วก่อให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ แบ่งเป็น มีอาการรุนแรง 7 ราย และ มีอาการเล็กน้อย 2 ราย ดังนี้

- อาการรุนแรงรายที่ 1 นักศึกษาเพศหญิง รับวัคซีนวันที่ 23 เมษายน 2564 หลังฉีด 14 ชั่วโมง มีอาการหายใจลำบาก หายใจหอบเหนื่อย ใช้หมอนนอนหนุน 2 ใบ อาการจึงดีขึ้น มีอาการอ่อนเพลีย ซึมร่วมด้วย(ไม่ได้ไปพบแพทย์ )

- อาการรุนแรงรายที่ 2 นักศึกษาเพศหญิง รับวัคซีนวันที่ 23 เมษายน 2564 หลังฉีด 30 นาที มีอาการหายใจหอบเหนื่อย วันต่อมาเริ่มมีอาการชาตามร่างกาย ( ไม่ได้ไปพบแพทย์ )

- อาการรุนแรงรายที่ 3 นักศึกษาเพศหญิง รับวัคชีนวันที่ 23 เมษายน 2564 หลังฉีดวันแรกมีอาการบริเวณแขนข้างที่ฉีด วันที 2 - 10 วันต่อมา มีอาการชาปลายมือและเท้าข้างซ้าย ( ไปพบแพทย์เรื่องอาการชาในวันที่ 5 หลังได้รับวัคซีน แพทย์แจ้งว่าอาการปกติ ได้รับวิตามินบีรวมและ Amitriptyline

- อาการรุนแรงรายที่ 4 นักศึกษาเพศหญิง รับวัคซีนวันที่ 23 เมษายน 2564 หลังฉีด 1 วัน มีอาการง่วงซีมหนักศีรษะ ปวดตามลำตัว ( ไม่ได้ไปพบแพทย์ )

- อาการรุนแรงรายที่ 5 นักศึกษาเพศหญิง รับวัคซีนวันที่ 23 เมษายน 2564 หลังฉีด 1 วัน มีอาการใจหอบเหนื่อย มีอาการเจ็บหน้าอกขณะหายใจ มีอาการติดต่อกัน 3 วัน ( ไม่ได้ไปพบแพทย์ )

- อาการรุนแรงรายที่ 6 นักศึกษาเพศชาย รับวัคซีนวันที่ 23 เมษายน 2564 หลังฉีด 1 วัน มีอาการหายใจลำบาก ง่วงซึม มีอาการติดต่อกัน 3 วัน ( ไม่ได้ไปพบแพทย์ )

- อาการรุนแรงรายที่ 7 นักศึกษาเพศหญิง โรคประจำตัวภูมิแพ้ รับวัคซีนวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 หลังฉีดทันทีมีอาการหนังตาตก อ่อนแรง พักสังเกตอาการบริเวณจุดปฐมพยาบาลกว่า 1 ชั่วโมงอาการดีขึ้นและเดินทางกลับหลังฉีด 2 วันต่อมา ช่วงเช้ามีอาการชาบริเวณมือและเท้าเล็กน้อย ระหว่างวันอาการดีขึ้น และช่วงเย็นมีอาการง่วงซีม อ่อนเพลียมากขึ้น ตากระตุก มุมปากกระตุก แขนอ่อนแรงและชาบริเวณขา จึงไปพบแพทย์ แพทย์ให้ความเห็นว่า เป็นอาการข้างเคียง ได้รับวิตามินบีรวมและยานอนหลับ

หลังฉีด 3 วันต่อมา ช่วงเข้ามีอาการชาบริเวณปลายมือปลายเท้า ระหว่างวันอาการดีขึ้น ช่วงเย็นมีอาการง่วงซึม อ่อนเพลีย กล้ามเนื้ออ่อนแรง ตาทั้งสองข้างลืมตาไม่ขึ้น จึงไปพบแพทย์ ระหว่างการเดินทาง มีอาการอ่อนเพลียมากขึ้น ปากกระตุก เวียนศีรษะ เมื่อถึงโรงพยาบาล แพทย์ส่ง MR แจ้งว่าไม่พบความผิดปกติและวินิจฉัยเป็น MG และแจ้งว่าไม่เกี่ยวเนื่องกับวัคซีน แพทย์นัดตรวจเลือดวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เคยได้รับยา Clonazepam และวิตามินบีรวมเมื่อพบแพทย์ครั้งแรก หลังจากนั้นแพทย์สั่งหยุดยา Clonazepam และ จ่าย Pyridostigmine

อาการไม่พึงประสงค์เล็กน้อย

- รายที่ 1 นักศึกษาเพศหญิง หลังฉีดวันแรกจนถึงปัจจุบัน มีอาการปวดบริเวณที่ฉีดแขนซ้ายเล็กน้อย เป็นๆหายๆ นอนตะแคงทับแขนซ้ายไม่ได้ (ไม่ได้ไปพบแพทย์ )

- รายที่ 2 นักศึกษาเพศหญิง หลังฉีดวันแรกจนถึงปัจจุบัน มีอาการปวดบริเวณที่ฉีดเล็กน้อย เป็นๆหายๆ (ไม่ได้ไปพบแพทย์ )

คณะกรรมการนักศึกษาชั้นปีที่ 2คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงใคร่ขอให้

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พิจารณาเรื่องของความปลอดภัยต่อการได้รับวัคซีนของ

นักศึกษาและขอความกรุณาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยจัดสรรวัคซีนชนิดที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการแจกจ่ายให้กับประชาชนและบุคลากรทางแพทย์ เพื่อความปลอดภัยและป้องกันโอกาสเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการได้รับวัคซีน

อาการข้างเคียงไม่พึงประสงค์จากการได้รับวัคซีน COVID-19 SINOVAC

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด