Spring News

COUNTDOWN! เปิดประเทศใน 106 วัน ฉีดวัคซีนได้ 338,980 โดส

15 ก.ค. 2564 เวลา 7:06 น.

COUNTDOWN เปิดประเทศภายใน 120 เหลืออีก 106 วัน มีวัคซีนที่ต้องฉีดอีก 56,466,283 โดส จึงจะอยู่ในเป้าหมายฉีดวัคซีนได้อย่างน้อย 50% เป้าอยู่ที่ 532,701 โดสต่อวัน แต่ฉีดวัคซีนได้จริงเพียง 303,036 โดส

สถานการณ์ #ฉีดวัคซีนโควิด19 (วันนี้ 15 ก.ค. 64)
เปิดประเทศภายใน 120 วัน

ฉีดวัคซีนเพิ่ม 303,036 โดส

  • เข็มแรก 275,216 โดส
  • เข็มสอง 27,820 โดส

COUNTDOWN! เปิดประเทศใน 106 วัน ฉีดวัคซีนได้ 338,980 โดส เหลือที่ต้องฉีดอีก 56,466,283 โดส ภายใน 106 วัน

ที่มา สรุปการฉีดวัคซีนโควิด-19 ศบค. แถลง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

เป้าหมายในการเปิดประเทศ ต้องฉีดวัคซีนให้ได้ 50% ของวัคซีนทั้งหมด 150 ล้านโดส คำนวนจากประชากรทั่วประเทศราว 75 ล้านคน ตกคนละ 2 เข็ม เท่ากับ 150 ล้านโดส 50% จึงตก 75 ล้านโดส แต่เพื่อให้ง่ายจึงลดเพดานลงเหลือ 70 ล้านโดสในกรอบ 120 วัน

เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายในกรอบกำหนดเวลา จึงควรฉีดให้ได้ 532,701 โดสต่อวัน แต่ฉีดจริงได้ 303,036 โดส

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด