Spring News

เร่ง ตรวจเชิงรุกหาโควิด-19 “ซอยละลายทรัพย์” กว่า 1000 คน

11 มิ.ย. 2564 เวลา 5:03 น.

กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งตรวจเชิงรุก “ซอยละลายทรัพย์” หลังพบว่าบ้านบริเวณใกล้เคียงและพนักงานที่ให้บริการศูนย์อาหาร พบการติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 13 ราย ซึ่งได้ประกาศปิดตั้งแต่วันที่10 มิ.ยถึง12 มิ.ย 64 เพื่อรอผลการตรวจหาเชื้อต่อไป

11 มิ.ย.2564 กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยสำนักอนามัย สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) สำนักงานเขตบางรัก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่บริเวณบริเวณ ซอยละลายทรัพย์ (สีลมซอย5) เขตบางรัก เข้าตรวจเชิงรุก โดยรถพระราชทานในการตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด้วยวิธีการ SWAB แก่ประชาชนในพื้นที่เขตบางรัก

เร่ง ตรวจเชิงรุกหาโควิด-19 “ซอยละลายทรัพย์” กว่า 1000 คน

นายประสาท โพธิศรีมาตย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางรัก กล่าวว่า ในวันนี้มีการตั้งเป้าหมายตรวจเชิงรุก กลุ่มผู้ค้าและลูกจ้างจำนวน 200 รายที่มีข้อมูลอยู่แล้วในระบบ และอีกจำนวน 800 คน ประกอบด้วยผู้ที่อาศัยบริเวณใกล้เคียง และพนักงานออฟฟิศ ที่ทำงานและมีการลงมาบริเวณซอยละลายทรัพย์

เร่ง ตรวจเชิงรุกหาโควิด-19 “ซอยละลายทรัพย์” กว่า 1000 คน

โดยการแพร่ระบาด บริเวณซอยละลายทรัพย์เริ่มต้นที่มีการตรวจพบว่ามีการติดเชื้อ จากบ้านที่อาศัยบริเวณใกล้เคียงและพนักงานที่ให้บริการในศูนย์อาหาร จำนวน 13 ราย ทางสำนักงานเขต ทราบเรื่องจึงได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ค้าและผู้ที่อาศัยบริเวณใกล้เคียงมาทำการตรวจ

เร่ง ตรวจเชิงรุกหาโควิด-19 “ซอยละลายทรัพย์” กว่า 1000 คน

อย่างไรก็ตาม "ซอยละลายทรัพย์" มีการประกาศปิด ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน จนถึงวันที่ 12 มิถุนายน หลังจากนี้ จะต้องรอผลตรวจ ภายใน 48 ชั่วโมง จากการตรวจวันนี้ หากมีผลตรวจพบว่า มีประชาชนติดเชื้อ 10 เปอร์เซ็นต์ หรือ 100 คนทางเขตจะมีประกาศติดต่ออีก 3 วันเพื่อทำความสะอาด แต่หาก ไม่พบว่ามีผู้ติดเชื้อ ถึง 100 คน ก็จะอนุญาตให้ผู้ค้าแล้วแต่ความสมัครใจเข้ามาเปิดร้านค้าขายได้ตามปกติ โดยในส่วนของ ชาวต่างชาติหรือกลุ่มประชากรแฝงยังไม่สามารถทำการตรวจได้ ในขณะนี้ ในกลุ่มแรก ตั้งเป้าตรวจประชากรไทยก่อน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด